sonido

Duo Ferran Fages i Carme Torrent (1999-2005)

Ferran Fages - Improvisador i compositor.
Toca la guitarra, amplificadors, ràdios, objectes ressonants, tocadiscos acústic i l'electrònica: retroalimentació barreja de taula, pick-up i oscil·ladors. Va ser membre del col·lectiu IBA d'Improvisació 1999-2006. A més dels seus projectes, ha col·laborat amb diversos músics, entre ells Joan Saura, Christopher Williams, Martin Küchen, Will Guthrie, Jean-Philippe Gross i Pascal Battus.

www.ferranfages.netDuo Joan Saura i Carme Torrent (2000-2004)

Joan Saura - Teclista (sampler), compositor i improvisador.

Com a improvisador ha realitzat actuacions amb els músics Nuno Rebelo, John Zorn, Agustí Fernández, Peter Kowald, Evan Parker, Lê Quan Ninh, Wolfgang Reisinger, Graham Haynes, Butch Morris, Steve Noble, Oren Marsall, Wade Matthews, Liba Villavecchia, Hend , Jakob Draminsky, Matt Davis, Ferran Fages, Rhodri Davies, Hiroshi Kobayashi i amb l'european improvisation orchestra (Christer Irgens-Moller, Tim Hodgkinson, Victor Nubla, Martin Klapper, etc.).

fitxa artística

Col·laboradors:

Carme Torrent i Ferran Fages

Carme Torrent i Joan Saura

ca